Items

  • No products in the cart.  
  •  
  •  
  • Subtotal € 0.00
  • VAT € 0.00
  • Total € 0.00

Privacy Policy

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruikmaakt van onze website, www.rootandbloom.studio (de “website”). De website wordt beheerd door Root and Bloom Studio (“wij/we/onze/ons”), gevestigd in Rotterdam.

1. Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Uw informatieverzoeken

Als je contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die je verzendt informatie over jezelf bevatten, zoals jouw naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en jouw informatieverzoek. We gebruiken deze informatie voor het volgende:

In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf zullen we jouw informatieverzoeken verwerken om je informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden. Daarbij kunnen wij onder meer op jouw informatieverzoek reageren. We gebruiken MailerLite en diensten van Google om bij een informatieverzoek via de website jouw e-mailadres en de door jou verstrekte informatie te verwerken en om je marketingmateriaal te sturen.

We kunnen ook informatieverzoeken verwerken zodat wij de stappen kunnen nemen die je van ons vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om je onze diensten/producten te leveren. Je bent niet verplicht ons enige informatie te verstrekken, maar als je niet alle relevante informatie verstrekt, kunnen wij je mogelijk niet helpen.

Marketing

We kunnen jouw gegevens gebruiken om je, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten/producten die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten/producten die je eerder heeft ontvangen.

Mocht je je willen afmelden voor deze mailinglijst, neem dan contact met ons op via grow@rootandbloom.studio of klik op afmelden onderaan elke marketing e-mail.

Hoe je onze website gebruikt (analyse)

Op onze website wordt gebruikgemaakt van mechanismen om analytische informatie, zoals jouw IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de websiteactiviteit kunnen worden opgesteld.

We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Jouw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land je onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen. Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken.

Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van je te maken. Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.

2. Delen we jouw persoonsgegevens met anderen?

We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. We kunnen de gegevens met jouw toestemming bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacyverklaring worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken en hebben ingestemd met naleving van de regels die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Daarnaast kunnen we jouw informatie bekendmaken voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties), in verband met eventuele (dreigende) gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (daaronder mede begrepen het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie).

Behalve zoals hierboven bepaald, zullen wij jouw informatie niet aan derden verstrekken.

3. Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van jou verwerken

Je hebt de volgende rechten over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken:

  • Je kunt een verzoek indienen om een kopie op te vragen van de gegevens die wij van jouw verwerken en je kunt een verzoek indienen om onjuistheden te corrigeren;
  • Je kunt een verzoek indienen om beperking of stopzetting van de verwerking of je kunt verzoeken dat jouw persoonsgegevens verwijderd worden;
  • Je kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
  • We streven ernaar om onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand, te voldoen aan jouw verzoek. Je kunt jouw verzoeken richten aan grow@rootandbloom.studio.

4. Kinderen

We gebruiken de website niet om bewust gegevens te vragen van of producten/diensten te verkopen aan kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd er kennis van neemt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming informatie heeft verstrekt, kan hij of zij contact met ons opnemen via grow@rootandbloom.studio. We zullen deze informatie binnen een redelijke termijn wissen.

5. Beveiliging

Wij zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonlijke informatie te voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met passende beveiligingsmaatregelen, waarop uw gegevens versleuteld worden opgeslagen.

6. Wijzigingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen je van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en je waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.

7. Bewaartermijnen

We zullen jouw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Over het algemeen bewaren we jouw gegevens gedurende vijf jaar vanaf de meest recente actualisering in onze systemen.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar grow@rootandbloom.studio.