In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruikmaakt van onze website, www.rootandbloom.studio (de “website”). De website wordt beheerd door Root and Bloom Studio (“wij/we/onze/ons”), gevestigd in Rotterdam.

1. Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van facturen, offertes en overeenkomsten
 • Ter inschrijving van de nieuwsbrief (lees meer bij 1.1 marketing)
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren, het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en om bezoekersaantallen bij te houden (lees meer bij 1.2. Hoe je onze website gebruikt, pixels en cookies)

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Voor overige doeleinden zullen we deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

1.1 Marketing

We kunnen jouw gegevens gebruiken om je, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten/producten die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten/producten die je eerder heeft ontvangen.

Mocht je je willen afmelden voor deze mailinglijst, neem dan contact met ons op via grow@rootandbloom.studio of klik op afmelden onderaan elke marketing e-mail.

1.2. Hoe je onze website gebruikt, pixels en cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”) om analytische informatie, zoals jouw IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de websiteactiviteit kunnen worden opgesteld.

We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Jouw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land je onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen. Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Ook wordt er gebruik gemaakt van een Meta-pixel via Google die ons helpt om klantacties te meten, doelgroepen op te bouwen en optimalisatietools te ontgrendelen voor advertenties via Facebook en Instagram.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Het zelfde geldt voor Meta Platforms, Inc. voorheen Facebook, Inc.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder is het mogelijk om het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) te voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

2. We gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om

Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens niet verkopen aan derden. We verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via grow@rootandbloom.studio, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van jou verwerken

Je hebt de volgende rechten over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken:

 • Je kunt een verzoek indienen om een kopie op te vragen van de gegevens die wij van jouw verwerken en je kunt een verzoek indienen om onjuistheden te corrigeren.
 • Je kunt een verzoek indienen om beperking of stopzetting van de verwerking of je kunt verzoeken dat jouw persoonsgegevens verwijderd worden.
 • Je kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We streven ernaar om uiterlijk binnen een maand te voldoen aan jouw verzoek. Je kunt jouw verzoeken richten aan grow@rootandbloom.studio.

5. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig

We zullen jouw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Wij hanteren bewaartermijnen, conform het wettelijke verplichte termijn van rijksoverheid en die van de Belastingdienst Nederland.

6. Hoe we jouw gegevens veilig houden

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonlijke informatie te voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met passende beveiligingsmaatregelen, waarop jouw gegevens versleuteld worden opgeslagen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via grow@rootandbloom.studio.

7. Eventuele wijzigingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen je van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en je waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar grow@rootandbloom.studio.

KVK 83955224 / NL003894743B82

B(l)oeinde brief 💌

Een boeket vol inspiratie en creativiteit, direct bezorgd in je inbox.